iklan

Wednesday, April 21, 2010

KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLSPM

Kalendar aktiviti bagi permohonan Kursus Persediaan adalah seperti berikut dan tertakluk kepada perubahan semasa. Calon dinasihatkan menyemak status permohonan dari semasa ke semasa pada laman web bagi mendapatkan maklumat terakhir permohonan.
 
Bil
Aktiviti
Tarikh
1
Iklan akhbar permohonan KPLSPM Ambilan Jun 2010.
07 Februari 2010
2
Permohonan secara online dibuka & Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.
08 Februari 2010
3
Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).
28 Mac 2010
4
Semakan nama calon yang berjaya ditemu duga secara atas talian (pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).
20 April 2010
5
Temu duga KPLSPM Ambilan Jun 2010. (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat yang dicetak melalui internet yang telah dilengkapi)
25 April hingga 07 Mei 2010
6
Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).
14 Jun 2010
7
Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).
28 Jun 2010
Catatan :
 
  • Sila cetak kalendar aktiviti ini untuk simpanan dan rujukan anda.
  • Tarikh tersebut di atas adalah sebagai panduan calon dan tertakluk kepada perubahan.

0 komenentar: